Dog Dynamics Hundetrening Vestfold & Telemark:

Vilkår og Forbehold

Du bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse betingelsene når du aksepterer tilbud om timeavtale/ kursplass. 

Hundetrening Vestfold

Generelle Betingelser:

 • Din booking bekreftes når du aksepterer tilbud om timeavtale, eller sender påmeldingsskjema for kurs via www.catchhund.no
 • Booking/ påmelding er bindende.
 • Vi tar ikke ansvar for skader eller tap som måtte forekomme under treningen.
 • Alle barn under 18 må ha en voksen person tilstede under treningen.
 • Vennligst husk at trening til tider foregår ute. Kle deg etter været og bruk passende fottøy.
 • Du aksepterer at du tar fullt ansvar for din egen sikkerhet, din hunds sikkerhet og sikkerheten til eventuelle andre personer i ditt følge.
 • Hvis din hund har adferdsproblemer, helseproblemer eller sykdom må du informere oss om dette før du bekrefter din booking.
 • Du gir oss tillatelse til å bruke bilder og video av din hund tatt under treningen på våre nettsider, sosiale medier og til andre markedsføringsformål, med mindre du skriftlig fraber deg dette.
 • Vi anbefaler at du forsikrer hunden din. Eiere har fullt ansvar for veterinærkostnader, uansett  grunn.
 • Dog Dynamics bruker belønningsbaserte metoder og tillater ikke bruk av tvang, fysisk avstraffelse eller utstyr som er designet for å korrigere uønsket adferd ved å påføre hunden ubehag eller smerte. Straff og tvang er etter vår mening uetisk og ineffektivt, og kan dessuten være direkte farlig da disse metodene ofte har negative eller uventede bivirkninger og kan gjøre problemet verre. Hvis klienter insistere på å bruke denne type metoder eller utstyr reserverer vi oss retten til å avslutte timen umiddelbart, uten tilbakebetaling for din booking.

Booking & Avbestilling:

 • Alle nye klienter for adferdskonsultasjoner må fylle ut og returnere et detaljert spørreskjema senest 3 virkedager før konsultasjonen.
 • Ved å bekrefte tilbud om timeavtale/ returnere utfylt spørreskjema via e-post/ påmeldingsskjema via nettside, bekrefter du din booking og at du har lest, forstått og aksepterer disse betingelsene.
 • Faktura/ kursavgift må betales før timen/ kurset starter.
 • Avbestilling av privattimer og adferdskonsultasjoner: Hvis du avlyser på kort varsel er det usannsynlig at vi får booket opp timen du hadde reservert. Derfor trenger vi minst 48 timers varsel hvis du må avlyse eller booke ny tid. Hvis du avlyser med mindre enn 48 timers varsel vil du ikke få tilbake depositumet ditt. Hvis du ikke stiller til avtalt tid, eller avlyser med mindre enn 24 timers varsel, må du betale full pris for timen.
 • Kurs: Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.
 • Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll som naturkatastrofe, epidemi/ pandemi blant mennesker eller hunder e.l., vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs-/ konsultasjonskostnader,

Konsultasjoner & Privattimer:

 • Adferdskonsultasjon og valpekonsultasjon varer 1.5- 2 timer.
 • Privattimer varer 60 minutter.
 • Privattimer for valpetrening varer 45 minutter.
 • Treningspakker: Redusert pris gis kun når du booker disse timene som en pakke. Full pakkepris må forhåndsbetales før første time. Pakketimer må bookes og brukes innen 90 dager fra forrige time. Du vil ikke få pengene tilbake for ubrukte timer kjøpt til pakkepris.

Kurs:

 • Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.
 • Du godkjenner følgende egenerklæring: bekrefter bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Catch Hundetrening AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).

Personvern

Din private informasjon og personlige detaljer- hva, hvorfor, hvor, hvem?

Introduksjon

1. General Data Protection Regulation (GDPR) gjelder for alle som samler/ håndterer/ lagrer/ bruker personlig informasjon innen EU/ EØS.

2. Dog Dynamics samler og bruker begrenset informasjon om deg og din hund.

3. Under finner du en beskrivelse av hvilken informasjon Dog Dynamics ber om, hvorfor, hvordan informasjonen lagres, hvem som har tilgang og hvordan du kan ha kontroll over dine personlige detaljer.

Hva?

1. Navn og kontaktinformasjon; inkludert postadresse, telefonnummer og e-post adresse.

2. Din hunds navn, kjønn, alder, rase og bakgrunn (adferd, helse, historie og trening). Dog Dynamics ber bare om informasjon som er relevant for å oppfylle kontrakten vi har med deg som klient.

3. Bilder og video opptak av deg og din hund.

Hvorfor?

1. For å kontakte deg med informasjon deg angående Dog Dynamics bookinger og trening.

2. For å sende deg fakturaer, rapporter, ressurser og informasjon i forbindelse med dine bookinger og din hunds treningsplan.

3. For å ha korrekt informasjon for regnskap.

4. For å dokumentere viktig informasjon angående din hunds adferd, framgang og prestasjoner i forhold til treningsplanen.

5. For at Dog Dynamics har den nødvendige bakgrunnsinformasjonen til å utrede og hjelpe hunden din på en ansvarlig måte, så hund og eier får en treningsplan tilpasset individuelle behov og oppnår best mulig resultater.

6. Dog Dynamics kan tidvis bruke bilder og videoopptak av deg og din hund til markedsføring og som pedagogisk verktøy.

Hvor?

1. Papirkopier av din personlige informasjon lagres i en sikret dokumentsafe.

2. Informasjon som er lagret elektronisk er beskyttet med passord og antivirus program.

3. Bilder og videoopptak kan tidvis bli publisert på Dog Dynamics’ nettsider og sosiale medier.

Hvem?

1. Dog Dynamics deler ikke din personlige informasjon med andre organisasjoner eller individer.

2. Bare personer ansatt hos Dog Dynamics har tilgang til din personlige informasjon.

3. Dog Dynamics vil kontakte deg så fort som mulig hvis vi oppdager brudd på datasikkerhet eller uautorisert tilgang til din personlige informasjon.

Hvis du har spørsmål, vil sjekke hvilken informasjon Dog Dynamics har om deg, eller ønsker at vi oppdaterer eller sletter din personlige informasjon; vennligst ta kontakt her eller send en e-post til sanna@dogdynamics.no

Vi reserverer oss retten til å endre eller oppdatere våre Vilkår & Forbehold uten varsel.

Catch Hundetrening Vestfold og Telemark