Avledning er ikke trening!

  • Utagerende adferd (hunder som bjeffer, knurrer, gjør utfall etc mot f eks møtende hunder, mennesker eller kjøretøy) er et resultat av høyt stress. Vanligvis pga frykt, og/ eller frustrasjon.
  • Frykt og frustrasjon er ikke-viljestyrte responser, som fører til at hunden reagerer med f eks utfall eller bjeffing.
  • Dvs reaksjonen i seg selv er bare et symptom. Årsaken er hundens følelser, oftest redsel.
  • Endre følelsene (årsaken), og adferden vil endres!
En vanlig misforståelse om belønningsbasert trening av hunder som utagerer, er at det går ut på å «distrahere hunden»- med godbiter, leke eller få hunden til å f eks sitte og se på eier. Det gjelder spesielt metoden MOTBETINGING, som brukes for å behandle frykt og aggresjon hos hunder (og mennesker).
Kort forklart fungerer motbetinging slik: Vi kobler det hunden reagerer negativt på til noe hunden liker veldig godt (f eks godbiter).
Vi lærer hunden at når den farlige tingen dukker opp, så skjer det bra ting!
Over tid endres dermed hundens forventninger og følelsesmessige respons fra negativ (HJELP en farlig hund/ person/ lyd!!) til positiv (KULT en hund/ person/ lyd for det betyr at det skjer noe bra!).
Dessverre tror mange eiere og noen trenere at det handler om å «distrahere hunden med mat», eller belønne/ ikke belønne avhengig om hunden er «flink» eller ikke.
Avledning i seg selv er ikke en effektiv treningsmetode, og særlig ikke for redde hunder- uavhengig om det er godbiter, leke, «se her!», eller andre ting…
Hvorfor? Det skaper konflikt i hunden!
  • Noen ganger vil motivasjonen for å oppnå «belønningen» være høyere enn motivasjonen for å unnslippe det hunden opplever som truende/ farlig- andre ganger ikke.
  • Det kommer an på verdien på det du forsøker å avlede hunden med vs hundens stressnivå og intensiteten på ‘triggeren’ (det som utløser stress/ frykt, altså f eks hund/ person/ bil)- noe som hele tiden endrer seg.
  • Og dessuten- å be hunden din IKKE se på noe den er redd for og VET er der, resulterer i at stressnivået øker!
Er du er redd for slanger, eller kakerlakker, eller SVÆRE HÅRETE EDDERKOPPER? Forestill deg at jeg slipper en sånn en løs 10 meter unna deg, men nekter deg å se på den. Du VET at trusselen er der, men du kan ikke holde øye med hva den gjør! Blir du mer eller mindre stressa tror du? Mer? Samme for hunden din!
Tilogmed hvis avledning fungerer og du klarte å distrahere hunden med noe annet mens dere passerer, så er jo hunden fortsatt like redd for hunder/ fremmede/ biler!
Den har ikke lært å føle seg TRYGG, den får like dårlige følelser neste gang- men det gikk på hengende håret denne gangen (puh…).
Det som skjer er at hunden får enda en negativ følelsesmessig respons kobla til situasjonen, stress nivå øker og dermed øker også sannsynligheten for at hunden gjør utfall ved neste passering.
Det samme gjelder hvis man korrigerer hunden- å tilføre noe hunden opplever som ubehagelig kan kanskje fungere der og da for å avbryte/ avlede, men gjør jo ikke hunden mindre redd!
Så problemet er ikke at «positiv trening/ belønning/ godbiter fungerer ikke». Motbetinging fungerer! Men det er en systematisk og gradvis prosess.
Det hunden er redd for må forutsi at noe bra skjer. Dvs at hunden må bli oppmerksom på triggeren FØR belønningen starter.
F eks: Hunden ser (eller lukter, eller hører) en annen hund= godbit-baren åpner,  og baren stenger når den andre hunden forsvinner- hver gang, og på god nok avstand til at hunden IKKE blir stresset (det som kalles desensitivisering). Uavhengig av hva hunden GJØR.
  • Hvis hunden ikke lenger er interessert i godbiter i nærheten av triggeren, så er det fordi blodet pumpes vekk fra fordøyelsessystemet til de store muskelgruppene for å forberede kroppen til ‘fight’ eller ‘flight’ når hunden blir redd.
  • Det vil si at situasjonen er for intens og hunden er for stresset for effektiv læring. Da må du redusere intensiteten på triggeren- vanligvis ved hjelp av større avstand!
  • Ettersom hunden får gode følelser når den blir oppmerksom på triggeren, vil avstanden hunden trenger bli mindre og mindre.

Avledning er en nødløsning, som selvfølgelig har sin plass hvis omstendighetene ikke ligger til rette for å få til god trening- men det er ikke en treningsmetode!

Du kan lese mer om motbetinging her:
og hvordan du går fram her for å hjelpe hunder som utagerer:

Motbetinging