Hjelp, hunden utagerer!

Et av de vanligste problemene jeg blir bedt om å hjelpe med er hunder som utagerer i passeringssituasjoner.
Hunder som gjør utfall mot møtende mennesker, hunder eller kjøretøy. Hunden f eks hopper mot, bjeffer, knurrer, glefser, eller jager etter.
Utagerende adferd kan ha flere årsaker. Den vanligste er frykt.
For noen eiere er det vanskelig å forstå at en hund som ser sint ut faktisk er redd, men det er jo ikke så rart- hvis man er redd og ikke kan komme seg unna, så er det beste alternativet å se mest mulig stor og farlig ut for å skremme bort det man opplever som truende!
I andre tilfeller er årsaken frustrasjon, ofte hunder som har høye forventninger om å hilse/ leke med andre hunder. Når hunden forhindres og forventninger ikke innfris blir den frustrert. Og fra frustrasjon til utagering og sinne er det ikke lange veien, det tror jeg de fleste av oss kan kjenne oss igjen i!
Noen ganger skyldes adferden også iboende, rasemessige behov. Behov vi mennesker har avlet fram. En border collie er skapt for å kontrollere og stoppe bevegelse (rømte sauer)! Hyrdehunder skal holde flokken samlet, og holde inntrengere ute.
Hunden har ikke noe valg, dette er adferdsmønstre som vi har forsterket gjennom generasjoner med selektiv avl…

Det kan selvfølgelig også være en kombinasjon. Felles er at stressnivå øker, hos både hund og eier. Det oppleves som både vanskelig og flaut for eier, og min erfaring er at eiere ofte har mye lavere terskel for å ‘korrigere’ hunden for denne typen adferd- man blir selv redd og frustrert, og vil vise andre mennesker at man tar ansvar og ikke syns det er greit at hunden oppfører seg sånn.

Det som er viktig å huske er at utageringen er et resultat av ufrivillige følelsesmessige responser- ikke noe hunden bevisst velger eller bestemmer seg for å gjøre!
Derfor er det meningsløst å straffe eller korrigere hunden for å lære den at det er ‘galt’ å gjøre. Kan du selv svette eller være redd på kommando? Eller slutte med det? Det går jo ikke, det er ikke-viljestyrte reaksjoner!
Hvis eier blir sint/ kjefter/ rykker i båndet/ legger hunden i bakken etc vil det bare øke hundens stress, og mest sannsynlig gjøre vondt verre. Jo mer stressa hunden blir, jo lavere blir terskelen for reaktivitet og følelsesmessige utbrudd… de fleste av oss kan sikkert kjenne oss igjen der 😉
Og hvis eier blir sint eller påfører ubehag, får hunden bare dårligere og dårligere assosiasjoner til neste gang- hunden lærer fort at «hun blir sint når vi ser andre hunder, det bekrefter at det er farlig å se andre hunder».
Her er en veldig fin forklaring på hva som skjer hvis man ‘setter på plass’ en aggressiv hund:
Så hva bør man gjøre?
Det vi må jobbe med er å endre hundens forventninger (følelser), og oppfylle hundens behov på bedre måter. Motbetinging og desensitivisering er metodene som oftest anbefales.
Desensitivisering betyr gradvis tilvenning. Det er en prosess som tar tid, men ofte går mye raskere kombinert med motbetinging.
Motbetinging betyr å endre hundens følelsesmessige respons, fra dårlige følelser til gode følelser, ved å systematisk kombinere syn/ lyd/ lukt av det hunden opplever som problematisk med noe hunden liker veldig godt.
Tenk på det sånn: hvis du er redd for edderkopper men glad i penger, og jeg gir deg 500 kr hver gang du ser en edderkopp (på trygg avstand, før du friker ut), er sannsynligheten stor for at du etterhvert begynner å føle deg mer fornøyd og mindre redd når du ser en edderkopp.
Edderkopp= bra ting skjer, så edderkopp= bra!
Er hunden redd? Vi endrer hundens følelser og forventninger ved å systematisk kombinere det hunden opplever som farlig med noe hunden liker veldig godt. Etterhvert begynner det farlige å forutsi at det skal skje noe bra, og hundens følelser endres fra frykt til glad forventning. Vi forsøker hele tiden å holde nok avstand til at hunden ikke utagerer- avstanden vil krympe ettersom hunden blir tryggere.
Er hunden frustrert? Her handler det også om å endre hundens forventninger, og forsterke rolige følelser og ønska adferd. Vi kan bruke motbetinging og desensitivisering for å lære hunden å være rolig rundt andre hunder, først på avstand og etterhvert nærmere. Vi trener ro og kontakt for tilgang til å hilse, og lærer hunden klare rutiner ift når vi hilser og ikke så den slipper å ha forventninger om noe som ikke vil skje.
Trenger hunden bedre utløp for iboende behov? Spesielt med gjeterhunder mener jeg dette er kjempeviktig- trangen til å gjete er så sterk at den vil komme ut, uansett om hunden aldri har sett en sau. Og da rettes det fort mot tilgjengelige men dårlige alternativer- som biler, barn eller familiens katt… Ved å dirigere dette behovet over på noe mer passende kan problemet ofte reduseres eller løses (kombinert med desensitivisering, motbetinging og forsterke ønska adferd). Ikke alle kan gjete sau, men vi kan gi utløp for hundens behov gjennom f eks Sheep Balls eller Treiball (aktiviteter hvor hunden ‘gjeter’ baller istedenfor sauer).
På samme måte trenger den frustrerte hunden utløp for sine sosiale behov, gjennom god omgang med hundevenner.
Mens den redde hunden trenger avstand nok til å føle seg trygg, og at vi aksepterer at den ikke nødvendigvis ønsker nærkontakt med andre hunder.
Ta gjerne kontakt hvis du og hunden din trenger litt hjelp til triveligere turer og en bedre hverdag!